Skip to main content

MVO

Bij de aanleg van het Klim & Avonturenbos is nadrukkelijk rekening gehouden met de basisgedachte dat iedereen (ongeacht financiële, fysieke of verstandelijke beperkingen) een ‘onbezorgde dag buiten moet kunnen spelen in de natuur’.

Klimbos
In het klimbos is bewust rekening gehouden met mensen met een beperking. Zo is één van de hoogteparcoursen rolstoeltoegankelijk gemaakt. Hierbij werken we nauw samen met de stichting Spieren voor Spieren. Deze stichting zet zich in voor onderzoek naar spierziekten. Het rolstoeltoegankelijke bomenparcours wordt 2 x per jaar gratis ter beschikking gesteld aan deze stichting. Een unieke kans voor deze doelgroep (én hun familie) om een activiteit te ondernemen die normaal gesproken niet mogelijk is.

Durfbos
In het durfbos zijn ‘extreme’ activiteiten te doen zoals een vrije val (vanaf 12 meter) en een Big Swing (touwslinger) van 10 meter hoogte. De Big Swing is rolstoeltoegankelijk gemaakt. Hierdoor kunnen mensen in een rolstoel deze ‘extreme’ activiteit ook beleven.

Avonturenpad
In samenwerking met Brabants Landschap is het Avonturenpad ‘Survival of the Fittest’ ontwikkeld. Het is een educatieve wandelroute door het bos waarbij de deelnemers onderweg op een actieve manier leren hoe planten en dieren overleven. Daarnaast zijn er meerdere uitdagende activiteiten, zoals boomstambruggen, touwbruggen en een blote voetenpad. Het is gratis toegankelijk om een zo groot mogelijk publiek kennis te laten maken met het leven in de natuur.

Speelbos
Er is een groot gratis toegankelijk speelbos aangelegd met verschillende boombruggen, touwslingers en plaatsen om hutten te bouwen. Hier kunnen kinderen naar hartenlust spelen.

Bij de realisatie van het Klim & Avonturenbos is duurzaamheid vanaf het begin het uitgangspunt geweest.

Gouden Green Key
Rocks ’n Rivers heeft een Gouden Green Key. Hier is rekening mee gehouden bij de aanleg van de terreinen. Duurzaam gebruik van materiaal en behoud van de natuur wordt door de organisatie nagestreefd. Bekijk hier onze MVO verklaring.

Samenwerking met duurzame partners
Voor de exploitatie van het Klim & Avonturenbos is bewust gekozen voor een combinatie van commerciële exploitatie en een maatschappelijke component. Er wordt op meerdere gebieden samengewerkt met duurzame partners. Hierdoor blijft de continuïteit van het Klim & Avonturenbos gewaarborgd voor de lange termijn.

Onderhoud en begeleiding van activiteiten
Het onderhoud van alle terreinen wordt deels verzorgd door de stichting Eetsj Outdoor, dat zich inzet om outdoor activiteiten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Daarnaast worden de deelnemers aan hun projecten ingezet bij de begeleiding van activiteiten.

Beschikbaar stellen van Klimbos aan derden
Het rolstoeltoegankelijke bomenparcours wordt 2x per jaar belangeloos ter beschikking gesteld aan de stichting Spieren voor Spieren. Zij nodigen kinderen met spierziekten uit om een dag activiteiten te komen doen in het Klimbos.

Expertise bij de aanleg
Bij de aanleg is vanaf het begin samengewerkt met Brabants Landschap en Landgoed Gorp & Roovert. Hierdoor is expertise over een duurzaam gebruik en behoud van de natuur in huis gehaald.

Expertise bij ontwikkeling
Het gratis Avonturenpad ‘Survival of the Fittest’ is ontwikkeld in samenwerking met het Brabants Landschap. Zij hebben het educatieve deel van de route ingevuld, waardoor een meerwaarde gecreëerd is.

Kortom, hier staat een uitje met een stevig fundament waarmee we nog jaren vooruit kunnen.

Het Klim & Avonturenbos creëert zowel georganiseerd als publiekelijk vele geluksmomenten voor iedereen. De geluksmomenten lopen nogal uiteen. Het kan hierbij b.v. gaan om een familie die op een zondagmiddag het Avonturenpad bewandelt, een spierziek kind dat met zijn familie het rolstoelparcours aflegt of om medewerkers van Eetsj Outdoor die instructie kunnen geven aan deelnemers.

Enkele in het oog springende voorbeelden van geluksmomenten:

1. Officiële opening rolstoelparcours
Het rolstoeltoegankelijke hoogteparcours is officieel geopend door Vigo Sevrijn, kind-ambassadeur van de stichting Spieren voor Spieren. Samen met ex-topsschaatster Barbara de Loor reed hij als eerste een ronde over het parcours. De verheugde reactie van Vigo en zijn familie is een perfect voorbeeld van een geluksmoment : “Dit is een activiteit die normaal gesproken niet mogelijk is met een rolstoel. Fantastisch dat ik dat nu wel kan beleven. Ongelooflijk blij!”

2. Guus 71 jaar slecht ter been gaat met zijn rolstoel een tokkelbaan af.
Een geweldige prestatie die laat zien dat outdoor activiteiten niet aan leeftijd of beperking gebonden hoeft te zijn.

Klik hier voor de video.

3. Wellspect Outdoordag 2016
Patiënten van het revalidatiecentrum Adelante konden zich een dag lang uitleven in het Klim & Avonturenbos. Dit evenement werd georganiseerd in opdracht van Wellspect.

4. Sportdag VSO 2016
Leerlingen van de Mytylschool Gabriël hielden een sportdag in het Klim & Avonturenbos. Ze hebben activiteiten zoals boogschieten, mountainbiken en het rolstoelparcours gedaan.

Het Klim & Avonturenbos geeft doelgroepen met beperkingen een kans om zich te ontplooien.

Samenwerking met stichting Eetsj Outdoor
Wij werken op structurele basis samen met de stichting Eetsj Outdoor. Deze stichting heeft als algemene doelstelling: Het aanbieden van outdoor activiteiten aan mensen met een beperking (met inzet van medewerkers, waaronder ook mensen met een beperking).

In het Klim & Avonturenbos proberen zij de doelstelling waar te maken door middel van:

  • Dagbesteding voor mensen met een beperking;
  • Recreatie/ontspanning/bewegen door mensen met een beperking;
  • Training/opleiding van mensen met een beperking als voorbereiding op (al dan niet betaald) werk (toeleiding naar de arbeidsmarkt);
  • De ontmoeting tussen mensen met een beperking en de andere inwoners van Tilburg en wijde omgeving;

Het onderhoud
Onderhoud van het Klim & Avonturenbos (Klimbos, Avonturenpad en speelbos) wordt deels verzorgd door deelnemers aan hun projecten. Zij zorgen ervoor dat materialen, de parcoursen en de bossen er netjes bij liggen en klaar zijn voor gebruik.

Ondersteuning bij activiteiten
De werknemers van Eetsj Outdoor ondersteunen bij de uitvoer van activiteiten. Hierbij helpen ze met het aantrekken van klimgordels en verzorgen ze, indien mogelijk, de instructies aan de deelnemers.

Avonturenpad ‘Survival of the Fittest’

In samenwerking met Brabants Landschap is het Avonturenpad ‘Survival of the Fittest’ ontwikkeld. Het is een gratis toegankelijk, educatieve wandelroute door het bos waarbij de deelnemers onderweg op een actieve manier leren hoe planten en dieren overleven. Daarnaast zijn er meerdere uitdagende activiteiten, zoals boomstambruggen, touwbruggen en een blote voetenpad. Het is gratis toegankelijk om een zo groot mogelijk publiek kennis te laten maken met het leven in de natuur.

Het motto ‘Gezonde spieren zetten zich in voor zieke spieren’ past naadloos bij de activiteiten die wij uitvoeren.

Daarom is Rocks ’n Rivers een partnership aangegaan met de Stichting Spieren voor Spieren. De opbrengsten van de stichting komen ten goede aan onderzoek naar spierziekte en de verbetering van het diagnosetraject. Wij organiseren jaarlijks belangeloos de succesvolle Spieren voor Spierendag, waaraan kinderen met een spierziekte gratis kunnen deelnemen.

Gratis naar het Klimbos
In het klimbos is bewust rekening gehouden met mensen met een beperking. Zo is één van de hoogteparcoursen rolstoeltoegankelijk gemaakt. Hierbij werken we nauw samen met de stichting Spieren voor Spieren. Deze stichting zet zich in voor onderzoek naar spierziekten. Het rolstoeltoegankelijke bomenparcours wordt 2 x per jaar gratis ter beschikking gesteld aan deze stichting. Een unieke kans voor deze doelgroep (én hun familie) om een activiteit te ondernemen die normaal gesproken niet mogelijk is.

Bij de aanleg van het Klim & Avonturenbos is vanaf het begin samengewerkt met de eigenaren van Landschap en Landgoed Gorp en Roovert. Hierdoor is expertise over een duurzaam gebruik en behoud van de natuur in huis gehaald.

Landgoed Gorp en Roovert
Het landgoed “Gorp en Roovert” is gelegen ten zuiden van Tilburg langs de Belgische grens en valt onder de Gemeente Hilvarenbeek en voor een klein gedeelte onder de Gemeente Goirle.
Het landgoed bestaat uit ± 800 ha bos en 370 ha landbouwgrond en is eigendom van de familie van Puijenbroek. De kern van het landgoed wordt gevormd door de twee zeer oude buurtschappen “Gorp” en “Roovert”.